Om ordningen

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret
 • Private bedrifter som ikke er enkeltmannsforetak
 • Selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer

Se veilederen (under Nyttige dokumenter) for mer informasjon hvilke søkere som omfattes av ordningen.

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • Oppryddingstiltak
 • Forebyggende tiltak

Se veilederen (under Nyttige dokumenter) for informasjon om vurderingskriterier og hvilke tiltak som omfattes av ordningen.

Midler

 • Tilgjengelige midler: 70 millioner kr
 • Minimum søkebeløp: 300 000 kr

Prosjektets varighet

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av kalenderåret 2020. Se unntak for flerårige prosjekter på steg 4: Varighet og tidsplan i søknadsskjemaet, eller les mer i veilederen.

Hva vektlegger vi i søknadsbehandlingen? 

I 2020 er prosjekter med kompetanse og ambisjoner om å rydde i områder som er mindre tilgjengelig for allmenn ferdsel prioritert. Dette betyr ikke at søknader med andre formål ikke kan bli innvilget. 

Generelt ser vi etter prosjekter som oppfyller flere av følgende kriterier: 

 • Prosjekter som sikrer effektiv bruk av midlene med godt dokumenterte utgiftsposter
 • Prosjekter som i stor grad bidrar med egenfinansiering eller medfinansiering fra andre kilder
 • Prosjekt som samler aktører, mange deltakere og dekker større geografiske områder
 • Forebyggingstiltak med en målrettet plan for å engasjere og involvere spesifikke sektorer eller næringer
 • Søkere må ha kompetanse til å gjennomføre det omsøkte tiltaket

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 7. februar 2020 kl. 23:59

Miljødirektoratet tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler innen slutten av mars 2020.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Om du har spørsmål rundt innholdet i søknaden kan du kontakte tilskuddmf@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).