Om ordningen

Klima- og miljødepartementet (KLD) har initiert et flerårig prosjekt for friluftslivets ferdselsårer. Formålet med prosjektet er å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Prosjektet ledes av Miljødirektoratet, og er en 5-årig satsing med mål om å få flest mulig kommuner til å igangsette et systematisk arbeid for å identifisere, ivareta og videreutvikle friluftslivets ferdselsårer gjennom en plan for ferdselsårene. Prosjektet startet opp i 2019.

Som ledd i satsingen er det opprettet en tilskuddsordning for fylkeskommunene. Rammen for 2020 er 6 millioner kroner.  

Målgrupper og formål med tilskuddsordningen

Tilskudd kan gis til fylkeskommuner.

Formålet med tilskuddsordningen er å få fylkeskommuner til å iverksette og gjennomføre regionale prosjekter for å stimulere kommunene til å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer. Tilskuddsordningen skal bidra til at kommuner i hele landet systematiserer sitt arbeid med de viktige ferdselsårene for friluftslivet. Arbeidet med plan skal skje i tråd med Miljødirektoratets veileder "Plan for friluftslivets ferdselsårer". Tilskuddet skal også bidra til å få registrert etablerte turruter inn i Nasjonal database for tur- og friluftsruter.

 

 

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2020 er søndag 1. mars 2020.

Søknader som oppfyller krav til innhold vil få beskjed om utfallet av søknaden før 1. april 2020.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).