Om ordningen

Autoriserte besøkssenter kan i tillegg til grunntilskudd søke kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere og kompetansesenter.

Både autoriserte besøkssenter og andre som arbeider med naturinformasjon (f. eks. museum og stiftelser) kan søke om tilskudd til mindre utstillinger og informasjonstiltak.

Naturveiledning er en viktig del av tilbudet i besøkssenter og det vil bli lagt vekt på tiltak for å øke naturveiledning ved besøkssentra. I 2020 vil vi fortsatt prioritere bruk av midler til prosjekter som vil jobbe med å styrke satsing på naturveiledning i tillegg til informasjonstiltak og utstillinger.

Autoriserte besøkssenter verdensarv kan søke om tilskudd som støtter opp om mål definert i kap 10.04 i Retningslinjer for autorisasjon (lenke kommer).

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Fristen for å søke om tiltaksmidler er 15. januar 2020.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).