Om ordningen

Du søker om brukertilgang til Miljødirektoratets digitale bestillingsverktøy for kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks i 2020.

I søknaden må du bekrefte at kravene for å bestille kartlegging er oppfylt og akseptere vilkår for bruk av Miljødirektoratets bestillings- og kartleggingsverktøy for naturtyper.

Veilederen Bestille kartlegging av naturtyper på land på Miljødirektoratet.no gir deg mer informasjon om ordningen (se nyttige lenker). Les veilederen før du sender inn søknaden.

Hvem kan søke?

Oppdragsgivere som skal bestille kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratet instruks i 2020, for eksempel:

  • Tiltakshaver

  • Kommune

  • Fylkesmannen

  • Andre sektormyndigheter

 

Nøkkelpersoner i et kartleggingsoppdrag kan søke om brukertilgang på vegne av en oppdragsgiver.

Behandlingstid

Forventet behandlingstid er opptil 10 virkedager.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Skjemaet åpner 1. mars 2020 og stenges 1. november.

Søknader bli ikke behandlet i perioden 6. juli til 7. august.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om denne søknaden kan rettes til Miljødirektoratet på e-post ninkartlegging@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).