Dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag eller i sjøen

Miljødirektoratet kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag eller fra forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Dette kan være åpne arrangementer som er avgrenset i tid og rom.

Skjemaet for søknad om dispensasjon skal ikke brukes til å søke om unntak fra lokale fiskeregler eller om endringer i generelle fiskebestemmelser.

Her kan du søke om dispensasjon fra forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag:

  • Fisketider
  • Kvoter
  • Forbudssoner
  • Redskapsbegrensninger
  • Annet

Eller dispensasjon fra forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen:

  • Fisketider
  • Annet

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn