Tillatelse etter lakse- og innlandsfiskloven og/eller naturmangfoldloven

Her kan du søke om tillatelse etter lakse- og innlandsfiskloven og/eller naturmangfoldloven til:

·         Fiske etter stamfisk og/eller settefisk

·         Uttak av rømt oppdrettsfisk

·         Uttak av fremmede arter i ferskvann

·         Fiske ifm. forskningsformål, praktiske forsøk, undervisning

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn