Tilskudd til utskifting av varebiler med bensin- eller dieselmotor med nullutslippsvarebiler

Ordningen med tilskudd ved vraking av varebil med forbrenningsmotor dersom varebilen ble erstattet av nullutslippsvarebil opphørte 31.12.19.

Tilskuddet er erstattet av en større ordning under Enova.

Ordningen finner du her:

https://www.enova.no/bedrift/landtransport/nullutslippsfondet/stotte-til-kjop-av-elektrisk-varebil/

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn med ID-porten