Tilskudd til utvikling av forvaltningsknutepunkt

I forbindelse med ny forvaltningsmodell for store verneområder er det opprettet en rekke nye forvaltningsknutepunkt. 

For 2015 vil det bli satt av midler til utvikling av forvaltningsknutepunkt. 

Både nasjonalpark-/verneområdestyrer, Fylkesmenn og nasjonalparksentre/sentre med knutepunktstatus kan søke på forvaltningsknutepunktmidlene. 

Midlene skal primært gå til kontorfasiliteter og tilrettelegging for forvalterne, men kan også dekke en mindre utstilling og informasjon.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

31.11.2019 23:59

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet ved seniorrådgiver Bjørn Arne Næss, nasjonalparkseksjonen. Telefon: 46 42 79 87

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn