Om ordningen

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Sikring kan også gjennomføres ved at eksisterende friluftslivsområder får status som statlig sikret friluftslivsområde. Det er mulig å sikre hele eller deler av en eiendom. Formålet med ordningen er å medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner. 
Sikring av nærmiljøområder og turveier som er lette å nå for mange prioriteres høyt i sikringsarbeidet.

Når kommunene eller friluftsrådet søker om statlig sikring, tar de på seg et framtidig drifts- og tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behov for, og eventuelt gjennomføre tilrettelegging.

Ordningen retter seg mot kommuner og interkommunale friluftsråd, men lokale lag og organisasjoner m.v. kan gjerne ta initiativ overfor kommuner og friluftsråd om å fremme sikringssøknader.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfristen gikk ut 15. januar 2020. I forbindelse med søknadsbehandlingen blir det tatt stilling til om det kan åpnes for flere søknader i 2020. Åpning av søknadsenteret vil da bli annonsert. 

 

 

 

 

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden se vedlagte veiledning og informasjon om sikring og forvaltning på Miljødirektoratets nettside. Søker kan også kontakte fylkeskommunen i sitt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).