Om ordningen

Stier som er autorisert som Nasjonal turiststi kan søke om et årlig grunntilskudd på 300 000 kroner. Grunntilskuddet blir utbetalt fra og med året etter autorisering, og kan bare brukes til tiltak som gir rett til midler i tilskuddsordninga.

Vi ber om at følgende dokumenter legges ved søknaden:

  • virksomhetsplan for 2019
  • årsbudsjett for 2019
  • kort statusrapport for 2019 (1-2 sider)

Rapport for midler 2019 må leveres i elektronisk søknadssenter. Veileder for rapportering 2019 vil bli tilgjengelig her.

Søknadsfrist

[Tekst mangler]

Spørsmål og hjelp

[Tekst mangler]

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).