Om ordningen

Autoriserte besøkssenter for nasjonalpark, våtmark, rovdyr og verdensarv kan søke om et årlig grunntilskudd. Dette tilskuddet skal dekke daglig ledelse og fortløpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av senterdrift, informasjonstiltak, naturveiledning m.v. 

I henhold til Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon er grunntilskuddet i 2020 for besøkssenter våtmark, rovdyr og nasjonalpark på 1 062 000,- kr pr. senter.

Grunntilskudd for besøkssenter verdensarv er inntil 1 800 000,- kr pr. senter (forutsatt 40% medfinansiering). For mer informasjon omkring arbeidet med verdensarvsentrene kan dere lese mer her.

Vi ber om at følgende dokumenter legges ved søknaden

  • Virksomhetsplan 2020
  • Årsbudsjett for 2020   

Rapport for tildelte midler i 2019 må leveres i elektronisk søknadssenter innen søknadsfrist 15.01.2020.  

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Fristen for å søke om grunntilskudd er 15. januar 2020.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).