Elektroniske søknader

Her finner du elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du logge inn.

Aktuelt

Tilskuddsordninger for 2021

07.04.2021

Ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturmiljø, klima m.m.

Her finner du oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2020.

Tilgangsstyring

18.12.2019

Nå kan du overføre eierskap eller gi lesetilgang til andre brukere for alle foretakssøknader. Les mer

Tilgang til alle søknader for en virksomhet

18.12.2019

Nå kan du få en oversikt over alle søknader for en virksomhet. Les mer

Ny innlogging med ID-porten

10.05.2019

Fra mandag 23. april 2019 må søkere logge inn med ID-porten. 

Søknader levert før denne datoen er ikke tilgjengelig ved førstegangs innlogging med ID-porten. Skal du levere aksept eller rapport for søknader levert før denne datoen, må disse søknadene hentes under mine søknader (krever innlogging).

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.