Elektroniske søknader

Her finner du elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du logge inn.

Aktuelt

Ny innlogging med ID-porten

10.05.2019

Fra mandag 23. april 2019 må søkere logge inn med ID-porten. 

Søknader levert før denne datoen er ikke tilgjengelig ved førstegangs innlogging med ID-porten. Skal du levere aksept eller rapport for søknader levert før denne datoen, må disse søknadene hentes under mine søknader (krever innlogging).

TEST TEST TEST TEST TEST

12.01.2017

Dette er Miljødirektoratets TEST-senter. Hvis du skal levere en ekte søknad, er du på feil sted. Da skal du på levere søknaden i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Tilskuddsordninger for 2016

05.11.2015

Oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2016 er nå publisert.

Din søknadsordning

05.06.2015

Det oppfordres til å lage nyhetssak av din søknadsordning ifbm. lansering.

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.