Om ordningen

Viser til Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter.

Sentre som søker om autorisasjon og re-autorisasjon som autorisert besøkssenter bes levere følgene dokumenter i det elektroniske søknadssenteret:

  • Autorisasjonssøknad
  • Detaljert virksomhetsplan og budsjett for resten av året 2019.  
  • Virksomhetsplan og budsjett for autorisasjonsperioden (2020-2025). Budsjettet skal inkludere grunntilskudd fra 2020 til 2025.

Autoriserte naturinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd. Søknadsfristen er 15. januar hvert år og tilskuddet skal dekke årlig løpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak m. v. Grunntilskuddet er på 1 029 000 kroner.

 

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfrist 25. juli 2019

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Eva Lindgaard eva.lindgaard@miljodir.no

 

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).